Termeni si conditii

 1. Introducere 

Acest site este operat de QUICK BRAINS SRL, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, persoana juridica romana, având sediul social în Timisoara, str. Palanca nr. 1, ap. 10, jud. Timis, înregistrată la Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/1649/2020, cod unic de înregistrare 42724670 (denumită în continuare "APERO"), adresă de e-mail: contact@apero.menu.

Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile de utilizare a acestei Aplicații și condițiile de programare, prin intermediul acestei Aplicații (denumit în continuare "Termeni și Condiții"). Acești termeni și condiții (“Termeni și Condiții”) constituie acordul legal dintre dvs. și QUICK BRAINS S.R.L.  Accesarea și vizitarea aplicatiei, înregistrarea unui cont pe aplicatie și/sau folosirea serviciilor aplicatiei (“Serviciile”) înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza această aplicație și de a efectua orice operatiune prin intermediul acesteia. 

Dacă nu sunteți de acord cu prezentii “Termenii și Condiții”, vă rugăm să nu utilizați această Aplicație. 

Prin acordul dvs. referitor la acești Termeni și Condiții, dvs. declarați și garantați că aveți 14 ani și capacitate de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile din România, iar reprezentanții dvs. sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea, în orice alt mod, a Aplicației și/sau a Serviciilor.

Politica de confidențialitate, Politica privind modulele Cookie, precum și orice alte politici sau documente la care se face referire în cuprinsul acestui document, fac parte din prezentii “Termeni și Condiții”. Prin acceptarea “Termenilor și Condiţiilor”, sunteţi, de asemenea, de acord cu Politica de confidențialitate APERO, precum și cu toate celelalte Politici, orientări aplicabile în mediul online, precum și toate legile și reglementările în vigoare. 

APERO își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând unilateral Termenii și Condițiile. Orice modificări aduse Termenilor și Condiţiilor vor intra în vigoare numai pentru accesarile sau vizitele noi pe Aplicație, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe această aplicație. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă “Termenilor și Condiţiilor”, înainte de fiecare operatiune, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită. 

Asigurati-vă că reveniti periodic la aceasta pagină pentru a vă asigura ca sunteti familiarizat cu cea mai recenta versiune a acestor “Termeni și Conditii”. 

Dacă nu ștergeți contul înregistrat pe Aplicație, înseamnă că v-ați exprimat acordul legal cu privire la modificarea Termenilor și Condițiilor. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse, singura opțiune pe care o aveți este să ștergeți contul înregistrat pe Aplicație sau să nu mai accesați, să vizitați sau să utilizați, în orice mod, Aplicația.

Puteti determina momentul când “Termenii și Conditiile” au fost ultima data actualizati sau modificati, prin citirea mentiunii situata sub titlul “Termeni și Conditii APERO”, mentiune denumita “actualizati la data de ....” 

In masura în care exista un conflict intre acești “Termeni și Conditii APERO” și alti Termeni și Conditii suplimentari și speciali prezentati pe Aplicație, “Termenii și conditiile” suplimentare și speciale vor prevala.

Scopul acestor Termeni și Conditii este acela de a defini și reglementa conditiile de utilizare aplicatiei și a Serviciilor.

 

 1. Definiții

In cuprinsul prezentilor “Termeni si Conditii”, termenii de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

COOKIE – însemnă un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează Aplicația web folosit în scopul de a asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și Aplicație-urile web;

DATE CU CARACTER PERSONAL - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

FURNIZOR SAU APERO - societatea QUICK BRAINS SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Timisoara, str. Palanca nr. 1, ap. 10, jud. Timis, înregistrată la Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/1649/2020, cod unic de înregistrare 42724670, capital social: 200 lei lei, e-mail: contact@apero.menu.

LINK – înseamnă o referință, legătură, element de navigație într-un document electronic către alte părți ale aceluiași document, alte documente sau secțiuni din alte documente, spre care un utilizator este trimis atunci când accesează elementul de navigație;

NEWSLETTER – înseamnă un buletin periodic comunicat de către APERO utilizatorilor sai care si-au expimat în mod expres consimatamntul pentru a primi astfel de comunicari, și care cuprinde stiri, informații despre activitatile, proiectele, noutatile precum și serviciile furnizate de APERO, destinate utilizatorilor sai;

SPAM – insemna orice comunicare comerciala nesolicitata interzisă de lege atâta timp cat nu exista acordul explicit al destinatarului (utilizatorului). APERO nu incureajeaza SPAM-ul și nu va proceda la asemenea comunicari catre utilizatorii sai;

STOCAREA - păstrarea pe orice fel de suport a datelor sau informațiilor;

UTILIZATOR - orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 14 ani, cu capacitate de exercițiu, care accesează Aplicației, fiind interesată de datele, informațiile și/sau Serviciile APERO, precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care achiziționează Serviciile furnizate prin intermediul Aplicației.

VIZITA – înseamnă orice accesare de catre o persoana a Aplicației sau a unei subsectiuni din acestea;

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

PAGINA APERO/APLICAȚIA APERO – Aplicația/Pagina APERO, inclusiv orice secțiune sau subpagină a acesteia. Aplicație-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe Aplicația/Pagina APERO nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții;

COLABORATOR/PARTENER APERO – orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care contracteaza cu Furnizorul (APERO) in vederea publicarii/postarii materialelor/produselor pe aplicatie

MATERIALE ALE FURNIZORULUI - Informațiile și materialele furnizate pe sau prin intermediul aplicatiei, inclusiv orice conținut, date, text, desene, grafică, imagini, fotografii, ilustrații, clipuri audio și video, logo-uri, iconițe și link-uri (denumite în mod colectiv, "Materiale") sunt deținute în mod exclusiv prin APERO, și sunt menite să vă informeze cu privire la evenimentele și alte servicii oferite sau descrise pe Site. Astfel, Furnizorul este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala în legatura cu aplicatia, în afara Materialelor incarcate/publicate pe Aplicație de catre Colaboratori/Parteneri, cu privire la care acestia acorda Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispozitia publicului în conditiile prevazute în acești Termeni și Conditii.

MATERIALE/PRODUSE/MENIURI ALE COLABORATORILOR/PARTENERILOR FURNIZORULUI - conținut, date, text, desene, grafică, imagini, fotografii, ilustrații, clipuri audio și video, bunuri, servicii, logo-uri, iconițe și link-uri incarcate/publicate/postate pe aplicatie de catre Colaboratorii/Partenerii APERO si care pot fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Conditii, cu privire la care Colaboratorii/Partenerii acorda Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispozitia publicului în conditiile prevazute în acești Termeni și Conditii.


 

 1. Aspecte generale

  1.  Folosirea/accesarea aplicatiei de catre Colaboratorii/Partenerii APERO

Colaboratorii APERO care doresc sa incarce/publice/posteze pe aplicatie materiale/produse trebuie sa isi creeze un cont.

Crearea unui cont pe aplicatie se face in mod gratuit. Contul Colaboratorului/Partenerului poate fi de forma email/parola sau se poate face logarea prin facebook.

Furnizorul poate valida conturile Colaboratorilor Aplicației APERO folosind verificarea prin e-mail, scopul fiind acela de a se asigura că fiecare cont este asociat unui Colaborator real și unic. Verificarea prin e-mail presupune ca Partenerii să își valideze contul pe Aplicația APERO, prin intermediul unui cod/link trimis prin e-mail, de către Furnizor, pe un e-mail valid aflat în posesia Colaboratorului.

Crearea unui cont si gestionarea acestuia se face prin APERO Dashboard.

APERO Dashboard reprezinta un website dedicat restaurantelor si are rolul de panou de administrare pentru meniu, profilul restaurantului si alte functionalitati.

Astfel, Partenerii/Colaboratorii APERO vor putea naviga prin aplicatie și vor putea incarca materiale doar dupa ce se vor înregistra in Aplicatie.

Partenerii/Colaboratorii APERO vor fi responsabili pentru toate accesarile sau vizitele efectuate pe aplicatie de catre, indiferent dacă sunt sau nu autorizate de catre acestia.

De asemenea, Partenerii/Colaboratorii APERO sunt de acord: (i) să furnizeze informații adevărate, exacte, actuale si complete despre acestia, și (ii) să mențina și să actualizeze prompt informațiile furnizate pentru ca acestea sa fie adevarate, exacte, actuale si complete. 

Dacă furnizeaza orice informații care sunt false, inexacte, sau incomplete, sau APERO are motive întemeiate de a suspecta că aceste informații sunt false, inexacte, sau incomplete, APERO are dreptul de a refuza orice solicitare si/sau de a nu da curs solicitarilor, la libera sa alegere. 

Datele si informatiile furnizate de dumneavoastra sunt supuse Politicii de confidențialitate si Politicii de protectie a datelor cu caracter personal. 

Prin utilizarea de către dvs. a aplicatiei sunteți de acord cu colectarea și utilizarea (așa cum sunt prezentate în Politica de confidențialitate/Politica de protectie a datelor cu caracter personal) anumitor informații despre dumneavoastra, inclusiv transferul acestor informații pentru depozitarea, prelucrarea și utilizarea de către APERO. 

Noi nu suntem răspunzători pentru nici un prejudiciu cauzat sau în legătură cu furtul datelor din cauza incapacității dvs. de a lua măsuri rezonabile, divulgarea de catre dvs. a datelor furnizate sau autorizarea de catre dvs. acordata unei alte persoane de a utiliza datele dumneavoastra.

Toate materialele/produsele sunt publicate/postate in mod gratuit.

Aplicatia APERO permite in mod exclusiv publicarea materialelor/produselor tip mancare (hrana/alimente preparate/gatite).

Un material va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe Aplicație, care să conțină:

 • denumirea Produsului care face obiectul postarii;

 • descrierea reală a Produsului care face obiectul postarii (ex. continut, gramaj, mod preparare etc.); 

 • prețul Produsului care face obiectul postarii;

 • poza Produsului care face obiectul postarii;

 • optional, categoria/subcategoria din care face parte Produsul.

Prin trimiterea Materialului spre publicare către Furnizor, Colaboratorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termeni și Condiții, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, să fie tras la răspundere conform prevederilor acestora. Colaboratorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Materialului publicat și pentru veridicitatea informațiilor publicate în cuprinsul Materialului și/sau comunicate Furnizorului.

Valabilitatea unui Material pe Aplicatie este nedeterminata, respectiv pana cand Colaboratorul decide sa fie sters, sa îl marcheze ca inactive sau sa il modifice.

Materialele sunt publicate pe Aplicație în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic si dupa ce sunt verificate ca indeplinesc toate conditiile mentionate in momentul crearii anuntului si nu au in componenta poze care nu reprezinta produsul descris. Dacă din motive tehnice sau alte motive neprevăzute, Materialele nu sunt afișate pe Aplicație în decurs de 24 de ore de la transmiterea anuntului spre publicare, vă recomandăm să contactați serviciul de Suport Clienți, la adresa contact@apero.menu, oferind toate informațiile necesare pentru identificarea acestora.

APERO Dashboard are urmatoarele functionalitati:

 • Adaugare produs nou (nume, descriere, pret, poza, etc);

 • Adaugare categorie/subcategorie Produse;

 • Organizare produse si categorii (structura ierarhica, drag and drop, etc);

 • Editarea profilul Colaboratorului.

Site-ul/Aplicatia este disponibila in mai multe limbi, motiv pentru care Materialele/Produsele adaugate pot fi postate in limbi straine diferite.

Dupa ce Materialele si profilul Colaboratorului sunt editate, vor putea fi vizualizate in aplicatia Apero Menu.

Materialele publicate de Colaboratori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuala apartinand Colaboratorilor, fiind protejate ca atare conform legii, iar acestia acorda Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispozitia publicului în conditiile prevazute în acești Termeni și Conditii.

Nu pot fi publicate Materiale false, interpretabile sau care conțin date cu caracter personal în cadrul descrierii lor.

Nu sunt admise spre publicare Materiale care contin prețuri considerate neserioase de către Furnizor (de exemplu, dar fără a se limita la, prețuri de 1 leu sau prețuri mult inferioare pieței/statisticilor aflate la dispoziția Furnizorului).

Nu sunt admise spre publicare Materiale care conțin poze preluate din alte surse (ex. poze care incalca drepturile de proprietatea intelectuala ale unei terte personae; pozele care prezintă sigla altor Aplicații care pot afecta imaginea Furnizorului; înscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alte agenții media cu privire la obiectul Materialului). Nu sunt admise spre publicare Materialele care conțin poze care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Colaboratorii au obligația de a se asigura că Materialele publicate de către aceștia respectă în totalitate drepturile de proprietate intelectuala ale terților.

Nu pot fi publicate Materiale care conțin link-uri către alte Aplicații concurente.

Nu este permisa manipularea cuvintelor cheie din continutul Materialului (introducerea în titlul sau descrierea anunțului de cuvinte cheie care nu au legatura cu Produsul/serviciul oferit).

Nu pot fi publicate Materiale în alta limba decat cea Romana sau Engleza sau care contin un limbaj necorespunzator. 

Nu se admit Materiale care contin ca date de contact numere de telefon cu suprataxa. 

Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam). Orice Material care incurajeaza aceste mesaje sau ofera loc de munca pentru trimiterea lor va fi dezactivat.

Toate Materialele, fie ele active pe Aplicație sau blocate la moderare sunt verificare de catre Furnizor, iar Materialele care nu respecta Termenii și Conditiile Aplicației vor fi sterse de pe Aplicație, în cel mai scurt timp posibil și în anumite cazuri pot fi luate masuri de blocare a contului din care s-au publicat.

Astfel, Furnizorul are dreptul de a verifica/modera continutul Materialelor publicate/postate de catre Colaboratori.

Verificarea/moderarea, de catre Furnizor, a Materialelor publicate pe Aplicație de către Colaboratorii APERO are ca scop înlăturarea Materialelor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile legale aplicabile în România sau prevederile Termenilor și Condițiilor (de exemplu, au un conținut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici, induc în eroare Utilizatorii etc.), încercând astfel să se ofere Utilizatorilor un număr cât mai mic de Materiale eronate.

Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului document de către oricare dintre Materialele publicate pe Aplicație, Furnizorul va avea dreptul, în functie de situația concretă, de la caz la caz:

 • fie să modifice parțial Materialul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea Materialului respectiv de pe Aplicație și să se îndrepte erorile sau inadvertențele constatate;

 • fie să se întrerupă continuitatea publicării Materialului, prin refuzarea lui. Refuzarea Materialului înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe Aplicație.

În cazul refuzării Materialului și ștergerii acestuia de pe Aplicație, Colaboratorul va fi informat, în scris, prin e-mail, despre motivul refuzului, acesta având posibilitatea de a remedia problema și a republica Materialul.

În cazul în care Colaboratorul publică în mod repetat Materialul fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca accesul Colaboratorului la Aplicație în vederea postării de noi Materiale sau administrării Materialelor existente.

În situația modificării Termenilor și Condițiilor, modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Materiale care au fost încheiate între Furnizor și Colaborator sub egida Termenilor și Condițiilor anteriori.

Dacă nu ștergeți contul înregistrat pe Aplicație, înseamnă că v-ați exprimat acordul legal cu privire la modificarea Termenilor și Condițiilor. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse, singura opțiune pe care o aveți este să ștergeți contul înregistrat pe Aplicație sau să nu mai accesați, să vizitați sau să utilizați, în orice mod, Aplicația.

 1. Folosirea/accesarea aplicatiei de catre Utilizatori

Utilizarea aplicatiei nu presupune crearea unui cont de catre utilizatori.

Aplicatia Mobila Apero Menu este destinata clientilor restaurantelor (Colaboratorilor/Partenerilor APERO) si este folosita de utilizatori in momentul cand se aseaza la masa restaurantului si doresc sa vizualizeze meniul electronic.

In acest sens, utilizatorii introduc codul sau vor scana cod-ul QR puse la dispozitie de catre restaurant, accesand camera prin aplicatie. Dupa scanarea codului sau introducerea codului, meniul restaurantului va fi afisat.

Dupa ce meniul restaurantului a fost deschis, aplicatia are urmatoarele functionalitati:

 • Meniul restaurantului este impartit pe categorii si subcategorii;

 • Se poate accesa fiecare produs in parte, pentru a vedea mai multe detalii despre acesta (nume, pret, cantitate, ingrediente, alergeni);

 • Se poate schimba limba meniului;

 • Se poate vedea profilul restaurantului (logo, cover, nume, descriere, adresa, telefon, mail, site).

Veti putea naviga prin aplicatie și veti putea vizualiza continutul acestuia doar dupa ce scanati codul QR sau introduceti codul pus la dispozitie de catre restaurant.

Veti fi responsabil pentru toate accesarile sau vizitele efectuate pe aplicatie de catre dumneavoastră, indiferent dacă sunt sau nu autorizate de dumneavoastra. 

Datele si informatiile furnizate de dumneavoastra sunt supuse Politicii de confidențialitate/Politicii de protectie a datelor cu caracter personal. 

Prin utilizarea de către dvs. a aplicatiei sunteți de acord cu colectarea și utilizarea (așa cum sunt prezentate în Politica de confidențialitate/Politica de protectie a datelor cu caracter personal) anumitor informații despre dumneavoastra, inclusiv transferul acestor informații pentru depozitarea, prelucrarea și utilizarea de către APERO. 

Noi nu suntem răspunzători pentru nici un prejudiciu cauzat sau în legătură cu furtul datelor din cauza incapacității dvs. de a lua măsuri rezonabile, divulgarea de catre dvs. a datelor furnizate sau autorizarea de catre dvs. acordata unei alte persoane de a utiliza datele dumneavoastra.

Aplicatia contine legaturi (“link-uri”) sau trimiteri catre alte Aplicații/pagini web pentru utilizarea carora se vor aplica termeni și conditii de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificati pe Aplicațiile/ paginile respective, APERO nefiind raspunzatoare și neasumandu-și nicio obligatie pentru continutul respectivelor Aplicații și/sau cu privire la orice alte legaturi (“link-uri”) sau trimiteri din acestea catre alte Aplicații sau pagini web. Includerea acestor legaturi (“link-uri”) sau trimiteri în Aplicație este facuta de regula pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar.

Intrucat APERO nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe websiturile unor terti, la care se face trimitere pe Aplicație, Utilizatorul acceseaza acele Aplicații și/sau le foloseste produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria raspundere.

Intregul continut al Aplicației incluzand, dar fara a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea APERO și/sau a partenerilor sai, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificarile ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusive dar fara a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuala și industriala. Preluarea oricaror informații și/sau date de pe Aplicație în scopul republicarii, distribuirii totale sau partiale sau în orice alte scopuri, sub orice forma, fara acordul scris prealabil al Furnizorului este strict interzisa și se pedepseste conform legilor în vigoare.

 

 1. Drepturile și obligațiile Furnizorului

Furnizorul are dreptul de a șterge orice Material sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea că, prin intermediul Materialelor publicate sau a conturilor create, s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activității altor Colaboratori ai serviciului sau a Utilizatorilor. De asemenea, Furnizorul are dreptul de a șterge Materialul sau de a bloca contul, în cazul în care Materialul afectează în mod negativ reputația Furnizorului sau este, în orice alt fel, dăunător pentru Furnizor.

Furnizorul se obliga să publice toate Materialele transmise de catre Colaboratori prin intermediul aplicatiei care sunt conforme cu prevederile/ conditiile impuse prin prezentul document.

Furnizorul se obliga să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati reclamate (atat de catre Colaboratori, cat si de catre Utilizatori) legate de functionarea aplicatiei sau eventuale neconcordante intre datele furnizate în Meniu de catre Colaborator și datele publicate pe aplicatie de catre Furnizor.

Furnizorul nu ofera nicio garantie Utilizatorilor ca aplicatia va fi disponibila neintrerupt, la timp, sigur sau fara erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafisarea Meniurilor sau intreruperea afisarii acestora din cauze ce exced în orice mod controlului sau/și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din aceasta cauza.

Furnizorul nu este responsabil de intarzierile cauzate de defectiuni tehnice aparute la nivelul colaboratorilor/partenerilor sai.

Furnizorul nu poate fi tras la raspundere pentru activitatile Utilizatorilor.

Furnizorul nu iși asuma niciun fel de raspundere pentru continutul sau veridicitatea Materialelor publicate de catre partenerii Furnizorului. Furnizorul nu garanteaza în niciun fel și nicio masura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise în Meniuri.

Furnizorul iși rezerva dreptul de a sterge sau modifica partial orice Material în cazul în care se constata ca acesta incalca Termenii și Conditiile în orice mod, în special în cazul în care acesta are un continut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenta neloiala, incalca drepturile de proprietatea intelectuala ale unei terte persoane sau este contrar bunelor practici, care actioneaza în detrimentul Furnizorului, ori incalca în orice alt mod vreo prevedere legala. De asemenea Furnizorul iși rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge în orice moment și alte portiuni din continutul aplicatiei.

Furnizorul este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala în legatura cu aplicatia, în afara Materialelor incarcate/publicate pe Aplicație de catre Colaboratori/Parteneri, cu privire la care acestia acorda Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispozitia publicului în conditiile prevazute în acești Termeni și Conditii.

Potrivit legislației în vigoare, Furnizorul are obligația să informeze de îndata autoritățile publice competente despre activitatile cu aparenta nelegală desfasurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparenta nelegală furnizate de Utilizatorii Aplicației.

APERO va putea efectua teste și analize statistice în vederea optimizarii și eficientizarii politicilor practicate și în scopul imbunatatirii în mod obiectiv și nedescriminatoriu a activitatii APERO și a experientei utilizatorilor, fără ca APERO să aiba obligatia de a informa utilizatorii cu privirea la efectuarea testelor sau la rezultatele acestora. Orice utilizator care nu doreste să faca parte din grupul de utilizatori care în mod aleatoriu ajung să participe în aceste teste sau orice alt utilizator care considera ca este dezavantajat de o astfel de initiativa, are dreptul să solicite lămuriri privind statutul sau, urmând ca APERO să depună toate diligentele pentru a reglementa situatia sesizata, atât timp cat solicitarea utilizatorului se dovedeste a fi una indreptatita.

 1. Drepturile si obligațiile Colaboratorilor/Partenerilor APERO

Colaboratorilor le este interzisă crearea de conturi multiple pe Aplicație în scopul evitării, printre altele, a fraudelor online. APERO își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon. Un Colaborator poate avea mai multe conturi, doar în cazul în care poate dovedi că acestea sunt create pentru a deservi filiale sau puncte de lucru diferite.

În cazul în care sunt identificate conturi multiple aparținând aceluiași Colaborator, APERO va avea dreptul neîngrădit de ștergere a acestora. În același timp, APERO va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare față de Colaboratorii care fac uz de astfel de practici, precum ștergerea Materialelor și restricționarea accesului la serviciile Aplicației.

Colaboratorul are dreptul de a beneficia în intregime de Servicii, atat timp cat nu se constata o incalcare a prevederilor Termenilor și Conditiilor. 

Colaboratorul iși asuma raspunderea pentru continutul Materialelor publicate și declara ca acestea corespund cu starea reala și juridica a produsului ce face obiectul postarii și ca nu incalca drepturile Furnizorului și/sau ale unor terte persoane. 

Colaboratorul declara pe propria raspundere ca este titularul tuturor drepturilor de proprietatea intelectuala, inclusiv al drepturilor de autor în privinta continutului publicat, inclusiv fotografii, și este de acord ca acesta să fie pus la dispozitia publicului de Furnizor pe toate și oricare dintre platformele sale online, și prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presa, televiziune, bannere, panouri publicitare și Internet. 

Prin completarea formularului și/sau transmiterea Materialului prin alte mijloace catre Furnizor spre punere la dispozitia publicului prin intermediul aplicatiei, Colaboratorul declara ca este de acord în totalitate și neconditionat cu Termenii și Conditiile. 

In afara informațiilor legate de propriul Material, Colaboratorului ii este strict interzis să preia orice informații de pe aplicatie în vederea republicarii totale sau partiale sub orice forma, fara a avea acordul în scris al Furnizorului în acest sens.

In legatura cu utilizarea de catre dvs. a Aplicației precum și în legatura cu continutul pe care il completati dvs. ca și Colaborator în formularul de contact pus la dispozitie de catre APERO, sunteti de acord ca nu veti proceda la urmatoarele actiuni și nici nu veti permite nimanui, direct sau indirect sa:

∙ comunicați, transmiteti sau puneti la dispozitie orice continut sau informație pe care nu aveti dreptul să o puneti la dispozitie în conformitate cu orice lege sau dispozitie contractuala; 

∙ comunicați, transmiteti sau puneti la dispozitie, informații care nu sunt publice sau informații personale care permit identificarea unei alte persoane, fără consimțământul explicit al acelei persoane; 

∙ comunicați, transmiteti sau puneti la dispozitie, informații care incalca orice patent, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale vreunei părți în alt mod; 

∙ restrictionati sau impiedicati accesul altor Colaboratori sau a Utilizatorilor în accesarea sau vizitarea Aplicației, inclusiv dar fara a se limita la metode de „hacking” sau modificarea interfetei Aplicației; 

∙ accesarea sau incercarea de accesare a Aplicației sau a unor sectiuni ale acesteia prin orice alt mijloc decat prin interfata dedicata utilizatorilor; 

∙ modificarea Aplicației în orice mod sau orice forma, în scopul de a obține acces neautorizat la Aplicație;

∙ utilizarea Aplicației sau a materialelor pentru orice scop ilegal;

∙ folosirea Aplicației sau a a materialelor de pe Aplicație în orice scop ilegal, injust sau cu rea-credinta; 

∙ exprimarea în mod expres sau în mod implicit a unor declaratii, prezentandu-le ca fiind aprobate de APERO, fără acordul APERO acordat în prealabil, în formă scrisă; 

∙ prezentarea ca fiind o alta persoana sau reprezentant al unei entitati, indiferent daca aceasta este o informație adevarata sau una fictiva, inclusiv ca și colaborator al APERO sau reprezentant al APERO; 

∙ transmiterea oricarui conținut sau informație care este ilegal, fraudulos, amenintator, abuziv, calomnioase, defăimătoare, obscene, pornografice, de ură, vulgare sau în alt mod, sau încalcă drepturile noastre sau ale unei terțe părți, drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi; transmiterea oricarui material sau a unor informații care nu sunt publice cu privire la societățile comerciale fără autorizația de a face acest lucru; transmiterea oricarui secret comercial al unei terțe părți; sau transmiterea oricaror reclame, solicitări, oportunități de investiții sau alte comunicări comerciale nesolicitate – denumite și mesaje SPAM (cu excepția celor permise în mod expres altfel de către noi);

∙ utilizarea Aplicației pentru a face rău minorilor în orice fel; 

∙ transmiterea oricarui program software sau a altor materiale care conțin viruși sau alte elemente de natură distructivă;

∙ modificarea, adaptarea, traducerea, vinderea, sau dezasamblarea oricarei parti a Aplicației sau încercarea de a deriva orice cod sursă sau idei care stau la baza sau algoritmi de orice parte a Aplicației; 

∙ eliminarea oricaror drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate conținute pe Aplicație; 

∙ comportamente de hartuire în mediul online; 

∙ crearea de legaturi către orice pagină sau conținut de pe Aplicație, fără autorizație scrisă obtinuta în prealabil de la reprezentantii APERO; 

∙ folosirea oricaror programe de tipul robot sau a unui dispozitiv manual sau automat pentru a prelua date sau reproduce informațiile sau structura de navigare sau prezentarea Aplicației sau conținutul fără acordul APERO prealabil în scris, inclusiv în ceea ce privește orice imagine afișata pe Aplicație;

∙ culegerea sau colectarea de informații despre vizitatorii Aplicației fara acordul expres al acestora;

∙ încalcarea oricaror legi aplicabile local, național sau internațional, incluzând, dar fără a se limita la acestea, precum și orice regulamente cu putere de lege, dar și reglementarile europene. 

 

Acțiunile prezentate mai sus vor constitui o încălcare a acestor „Termeni și Conditii”. 

De asemenea, prin acceptarea prezentilor „Termeni și Conditii” declarati ca ati înțeles că transmiterea și procesarea tehnică a Aplicației, inclusiv de conținut de utilizare, poate implica transmisii prin diferite rețele și modificări pentru a se conforma și adapta la cerințele tehnice de conectare la rețele sau dispozitive existente astazi în mediul online.

 În cazul în care alegeți să prezintati orice idei, sugestii, documente și/sau propuneri în cadrul formularului de contact pus la dispozitie de catre APERO recunoașteți și sunteți de acord că: 

∙ mesajele dumneavoastră nu conțin informații confidențiale sau protejate; 

∙ APERO nu este și nu poate fi raspunzator pentru continutul mesajelor transmise; 

∙ APERO nu este tinut de nici o obligație de confidențialitate, explicite sau implicite, cu privire la datele furnizate;

∙ APERO are dreptul de a utiliza sau dezvălui (sau de a alege să nu utilizeze sau să dezvăluie) aceste comunicari în orice scop, în orice mass-media din întreaga lume; 

∙ mesajele și informațiile transmise de dvs. vor deveni în mod automat proprietatea APERO fără nici o obligație fata de APERO în relatia cu dumneavoastră; 

∙ dumneavoastră nu aveti dreptul la nici o compensație de orice fel de la APERO în nici un caz.

Sub rezerva respectării acestor „Termenii și Conditii”, puteți utiliza Materialele exclusiv pentru uzul personal, necomercial, cu condiția să nu eliminați nici un drept de autor sau alte drepturi de proprietate conținute de acestea.

Folosirea Aplicației și a materialelor pentru orice alt scop decât cele autorizate în mod expres în acești „Termenii și Conditii”, este o încălcare a drepturilor de autor APERO și a altor drepturi de proprietate, și este strict interzisă.

Sunteti de acord ca Aplicația este protejată prin dreptul de autor, mărcile comerciale și alte legi. În plus, confirmați că nu dobânditi nici un drept de proprietate, prin utilizarea Aplicației sau a Materialelor, ca nu veti contesta în orice mod care ar putea afecta proprietatea APERO a Aplicației și continutul acesteia.

 

 1. Drepturile și obligațiile Utilizatorului

Utilizatorul are dreptul de a beneficia în intregime de Servicii, atat timp cat nu se constata o incalcare a prevederilor Termenilor și Conditiilor. 

Utilizatorului ii este strict interzis să preia orice informații de pe aplicatie în vederea republicarii totale sau partiale sub orice forma, fara a avea acordul în scris al Furnizorului în acest sens.

In legatura cu utilizarea de catre dvs. a Aplicației precum și în legatura cu continutul pe care il completati dvs. ca și utilizator în formularul de contact pus la dispozitie de catre APERO, sunteti de acord ca nu veti proceda la urmatoarele actiuni și nici nu veti permite nimanui, direct sau indirect sa:

∙ restrictionati sau impiedicati accesul altor utilizatori în accesarea sau vizitarea Aplicației, inclusiv dar fara a se limita la metode de „hacking” sau modificarea interfetei Aplicației; 

∙ accesarea sau incercarea de accesare a Aplicației sau a unor sectiuni ale acesteia prin orice alt mijloc decat prin interfata dedicata utilizatorilor; 

∙ modificarea Aplicației în orice mod sau orice forma, în scopul de a obține acces neautorizat la Aplicație;

∙ utilizarea Aplicației sau a materialelor pentru orice scop ilegal;

∙ folosirea Aplicației sau a a materialelor de pe Aplicație în orice scop ilegal, injust sau cu rea-credinta; 

∙ utilizarea Aplicației pentru a face rău minorilor în orice fel; 

∙ transmiterea oricarui program software sau a altor materiale care conțin viruși sau alte elemente de natură distructivă;

∙ modificarea, adaptarea, traducerea, vinderea, sau dezasamblarea oricarei parti a Aplicației sau încercarea de a deriva orice cod sursă sau idei care stau la baza sau algoritmi de orice parte a Aplicației; 

∙ eliminarea oricaror drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate conținute pe Aplicație; 

∙ comportamente de hartuire în mediul online; 

∙ crearea de legaturi către orice pagină sau conținut de pe Aplicație, fără autorizație scrisă obtinuta în prealabil de la reprezentantii APERO; 

∙ folosirea oricaror programe de tipul robot sau a unui dispozitiv manual sau automat pentru a prelua date sau reproduce informațiile sau structura de navigare sau prezentarea Aplicației sau conținutul fără acordul APERO prealabil în scris, inclusiv în ceea ce privește orice imagine afișata pe Aplicație;

∙ culegerea sau colectarea de informații despre vizitatorii Aplicației fara acordul expres al acestora;

∙ încalcarea oricaror legi aplicabile local, național sau internațional, incluzând, dar fără a se limita la acestea, precum și orice regulamente cu putere de lege, dar și reglementarile europene. 

 

Acțiunile prezentate mai sus vor constitui o încălcare a acestor „Termeni și Conditii”. 

De asemenea, prin acceptarea prezentilor „Termeni și Conditii” declarati ca ati înțeles că transmiterea și procesarea tehnică a Aplicației, inclusiv de conținut de utilizare, poate implica transmisii prin diferite rețele și modificări pentru a se conforma și adapta la cerințele tehnice de conectare la rețele sau dispozitive existente astazi în mediul online.

În cazul în care alegeți să prezintati orice idei, sugestii, documente și/sau propuneri în cadrul formularului de contact pus la dispozitie de catre APERO recunoașteți și sunteți de acord că: 

∙ mesajele dumneavoastră nu conțin informații confidențiale sau protejate; 

∙ APERO nu este și nu poate fi raspunzator pentru continutul mesajelor transmise; 

∙ APERO nu este tinut de nici o obligație de confidențialitate, explicite sau implicite, cu privire la datele furnizate;

∙ APERO are dreptul de a utiliza sau dezvălui (sau de a alege să nu utilizeze sau să dezvăluie) aceste comunicari în orice scop, în orice mass-media din întreaga lume; 

∙ mesajele și informațiile transmise de dvs. vor deveni în mod automat proprietatea APERO fără nici o obligație fata de APERO în relatia cu dumneavoastră; 

∙ dumneavoastră nu aveti dreptul la nici o compensație de orice fel de la APERO în nici un caz.

Sub rezerva respectării acestor „Termenii și Conditii”, puteți utiliza Materialele exclusiv pentru uzul personal, necomercial, cu condiția să nu eliminați nici un drept de autor sau alte drepturi de proprietate conținute de acestea.

Folosirea Aplicației și a materialelor pentru orice alt scop decât cele autorizate în mod expres în acești „Termenii și Conditii”, este o încălcare a drepturilor de autor APERO și a altor drepturi de proprietate, și este strict interzisă.

Sunteti de acord ca Aplicația este protejată prin dreptul de autor, mărcile comerciale și alte legi. În plus, confirmați că nu dobânditi nici un drept de proprietate, prin utilizarea Aplicației sau a Materialelor, ca nu veti contesta în orice mod care ar putea afecta proprietatea APERO a Aplicației și continutul acesteia.

 

 1. Accesul minorilor

Avand in vedere scopul, obiectul si utilitatea serviciilor oferite de APERO, respectiv ca Aplicatia Mobila Apero Menu este destinata clientilor restaurantelor (Colaboratorilor/Partenerilor APERO) in vederea vizualizarii meniurilor electronice,

avand in vedere modalitatea de utilizare/accesare a aplicatiei, respectiv ca aceasta este folosita de utilizatori in momentul cand se aseaza la masa restaurantului si doresc sa vizualizeze meniul electronic, scanand cod-ul QR puse la dispozitie de catre restaurant, accesand camera prin aplicatie,

avand in vedere ca potrivit art. 41 din Codul civil, Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are capacitatea de exercițiu restrânsă, iar minorul cu capacitate de exercițiu restrânsă poate face singur acte de conservare, acte de administrare care nu îl prejudiciază, precum și acte de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la data încheierii lor,

aratam ca utilizarea Aplicatiei, si implicit a serviciilor oferite de catre APERO, nu face rău minorilor în niciun fel si nu pune in pericol siguranta acestora, motiv pentru care aceasta poate fi utilizata de catre toate persoanele cu varsta de peste 14 ani, si care au capacitate de exercitiu.

Cu toate acestea, APERO încurajează părinții să utilizeze supravegherea parentală corespunzătoare pentru a stabili dacă acordati autorizație copiilor minori pentru a accesa Aplicația. Protecțiile care asigura un control parental (cum ar fi serviciile de hardware, software sau de filtrare) sunt disponibile în comerț, acestea putandu-vă ajuta la limitarea accesului la materialul care este dăunător pentru minori.


 

 1. Declarație de declinare a responsabilității

APERO nu oferă nici o garantie, aprobare și nici nu isi asuma responsabilitatea pentru orice serviciu publicat sau oferit de catre o terta parte prin această aplicație sau prin orice link, banner sau alt fel de publicitate, iar APERO nu va fi parte în nici un mod în eventuale tranzactii derulate intre dumneavoastră și o terta parte.

Utilizarea Aplicației și a altor materiale prezentate pe Aplicație se face pe propria dumneavoastră raspundere. De asemenea, veti fi singura persona raspunzatoare pentru orice dauna cauzata sistemului din dispozitivul folosit de catre dumneavoastră sau pentru pierderea de date care ar putea rezulta din descarcarea a oricaror astfel de materiale.

Aplicația sau materialele pot include inadvertențe, erori, informații ori materiale care încalcă acești termeni de utilizare. În plus, modificările neautorizate pot fi făcute de către terțe părți Aplicației sau materialelor. Cu toate că încercăm să asiguram integritatea Aplicației, nu garantam cu privire la caracterul complet și la corectitudinea Aplicației.

Colaboratorii/Partenerii își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Materialelor și pentru veridicitatea informațiilor incarcate/publicate pe Aplicatie și/sau comunicate Furnizorului.

In acest sens, Colaboratorii/Partenerii declara pe propria raspundere ca sunt titularii tuturor drepturilor de proprietatea intelectuala, inclusiv al drepturilor de autor în privinta continutului/materialul publicat, inclusiv fotografii, și sunt de acord ca acesta să fie pus la dispozitia publicului de Furnizor pe toate și oricare dintre platformele sale online, și prin alte mijloace. 

În cazul în care apare o situație în care caracterul complet și corectitudinea aplicației este pusa la indoiala, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@apero.menu, iar dacă este posibil, cu o descriere a materialului care urmează să fie verificat și locația (URL) în cazul în care un astfel de material poate fi gasit în aplicație, precum și informații suficiente pentru a ne permite să vă contactam. Vom încerca să solutionam problemele dumneavoastră cât mai curând posibil, având în vedere o perioada rezonabila de timp.

 

 1. Răspundere

In cadrul limitelor legale, sunteti de acord și va asumati în mod expres faptul ca nici APERO și nici entitatile care alcatuiesc acest brand, asociatii lor, furnizorii lor, colaboratorii ori reprezentantii nu sunt și nu vor fi tinuti raspunzatori fata de dvs. sau orice tert pentru orice incidente, consecinte, daune directe sau indirecte (inclusiv dar fara a se limita la pierderea unor afaceri, pierderea unor date sau informații ori pierderea profitului etc.) în temeiul oricarui contract sau neglijenta în legatura cu Aplicația sau materialele prezentate pe Aplicație.


 

 1. Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea Utilizatorilor 

Orice Utilizator sau Colaborator poate depune o plângere sau sesizare care privește sau are legătură cu serviciile oferite de Furnizor, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.

Utilizatorii sau Colaboratorii au posibilitatea să transmită Furnizorului oricând plângeri și/sau sesizări cu privire la activitățile cu aparență nelegală desfășurate de un Utilizator sau Colaborator al Aplicației care privesc și/sau au legătura cu serviciile furnizate de APERO, ori cu privire la informațiile cu aparență nelegală furnizate de un Utilizator sau Colaborator al Aplicației, despre care au cunoștință. 

Plângerile vor fi depuse prin e-mail, la adresa de contact: contact@apero.menu.

Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului sau ale Colaboratorului, orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încat Furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.

 

 1. Politica de Confidențialitate

APERO prelucrează datele personale ale Utilizatorilor si Colaboratorilo săi în concordanță cu Politica de confidențialitate.

Confidentialitatea datelor dumneavoastră este foarte importanta pentru noi asadar, toate informațiile dumneavoastră personale vor ramane confidentiale, iar în acest sens ne dorim să vă garantăm un standard înalt de transparenţă şi confidenţialitate.

APERO nu va vinde, distribui sau divulga informații despre vizitatorii sai, fara acordul prealabil al acestora.

Informațiile de orice natura furnizate de catre Utilizator si Colaborator catre APERO, vor ramane în proprietatea APERO. 

APERO va asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră, în conformitate cu Politica de confidențialitate/Politica de protectie a datelor cu caracter personal. 

Cu toate acestea, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că informațiile furnizate și transmise în Aplicație rămân confidenţiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți. Prin acceptarea prezentilor “Termeni și Condiții” sunteți de acord să informați în cel mai scurt timp posibil dacă aveți, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea datelor dumneavoastră este în pericol. 

 1. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile părților, menționate în acești Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care prezentul document le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect o dispută în legătură cu acești Termeni și Condiții va fi soluționat de instanțele competente din România.

Utilizarea prezentei Aplicații, a materialelor acesteia precum și a serviciilor la care aveti acces prin intermediul acestei Aplicații sunt guvernate de legislatia romana.

Orice eventual litigiu care rezulta din sau în legatura cu folosirea Aplicației, cu materialele prezentate pe acesta, precum și în legatura cu seviciile la care aveti acces prin intermediul acestei Aplicație se va solutiona pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de pe raza Municipiului Timisoara.

 

 1.   Încetarea 

Acești “Termeni și Conditii” vor rămâne în vigoare până la incetarea lor, în conformitate cu dispozitiile inserate în prezentii “Termeni și Conditii”. 

Ne rezervam dreptul de a rezolutiona sau denunta unilateral imediat acești “Termeni și Conditii”, precum și/sau de a restrictiona accesul la utilizarea Aplicației sau a oricărei Sectiuni a acesteia, în orice moment și din orice motiv, cu sau fără temei, inclusiv, dar fără a se limita la incalcarea repetata a drepturilor de autor. La încetarea acestor “Termeni și Conditii”, dreptul de a utiliza Aplicația va înceta imediat, și veți distruge toate materialele obținute de pe Aplicație și toate copiile acestora. Sunteti de acord ca orice încetare a accesului la sau utilizarea Aplicației poate fi efectuată fără o notificare prealabilă, și că APERO poate dezactiva sau șterge toate informațiile și fișierele aferente asociate cu acesta, și/sau orice un acces suplimentar la astfel de informații sau fișiere. 

Sunteți de acord că APERO nu este răspunzător pentru dumneavoastră sau orice terta parte pentru orice încetare a accesului la Aplicație sau la orice astfel de informații sau de fișiere, și nu este obligat să asigure accesul la fișiere sau informații după orice astfel de rezolutiune sau denuntare unilaterala.

 

 1.  Alte clauze

APERO își rezerva dreptul de a revizui și de a actualiza acești “Termeni și Conditii”, în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a Utilizatorilor sau Colaboratorilor. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă “Termenilor și Conditiilor”, precum și a Politicilor de confidentialitate, de prelucrare a datelor cu caracter personal și a politicii privind modulele cookie, atunci când accesați Aplicația, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită. 

Daca aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail: contact@apero.menu.

APERO are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze activitatea online a Aplicației, parţial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă. APERO nu va fi responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilităţii serviciului sau, fără ca prin această prevedere să se aducă atingere drepturilor pe care legea le recunoaște consumatorilor. De asemenea, serviciile confirmate de către APERO, anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de APERO. 

Acești “Termeni și Conditii” vor rămâne în vigoare și isi vor produce efectele, pe toata perioada pe parcursul careia sunteți un Utilizator sau Colaborator al Aplicației și în cazul în care încetati să mai aveti calitatea de Utilizator sau Colaborator al Aplicației, va trebui să respectati în continuare obligațiile din acești Termeni de utilizare, inclusiv orice obligații de despăgubire și limitările de răspundere. 

Daca nu sunteti de acord cu prezentii “Termeni și Conditii” va rugam să nu utilizați această Aplicație.