Politica de confidentialitate

Confidentialitatea datelor dumneavoastră este foarte importanta pentru noi, iar toate informațiile dumneavoastră personale vor ramane confidentiale, iar în acest sens ne dorim să vă garantăm un standard înalt de transparenţă şi confidenţialitate. 

Acţionam cu maximă diligenţă în ce priveşte aplicarea prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD"), dar şi a celorlalte prevederi din legislaţia naţională privind protecţia datelor personale.

Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă protejăm datele personale. Această politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal (”Politica”) vă va informa cu privire la modul în care vă gestionăm datele personale, drepturile dumneavoastră de confidențialitate și modul în care vă protejează legea. Citiți cu atenție această Politică înainte de a utiliza Serviciile noastre.

Operatorul de date care prelucrează datele dumneavoastră personale este: QUICK BRAINS SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Timisoara, str. Palanca nr. 1, ap. 10, jud. Timis, înregistrată la Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/1649/2020, cod unic de înregistrare 42724670, denumită în continuare "APERO",

APERO va asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră, respectiv a tuturor datelor furnizate pe aplicatie/website, în conformitate cu Politica de confidențialitate/Politica de protectie a datelor cu caracter personal. 

Prezentul document, Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal/Politica de confidențialitate, este parte a “Termenilor și Conditiilor generali”.

Vă rugăm să accesați și secțiunea “Termeni și condiții generali” care se aplică de asemenea vizitei și a acțiunilor pe care le realizați dumneavoastră pe Aplicatie/Website.

Accesând și navigând pe acesta Aplicatie/Website, acceptați, de facto, “Termeni și condiții generali”. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenta politică de confidențialitate și cu “Termeni și condiții generali”, vă rugăm să părăsiți acesta Aplicatie/Website.  

Comisia Europeană a definit datele cu caracter personal ca fiind orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal care au fost anonimizate, criptate sau pseudonimizate, dar pot fi utilizate pentru reidentificarea unei persoane rămân date cu caracter personal și sunt vizate de RGPD.

Datele cu caracter personal care au fost făcute anonime în așa fel încât persoana fizică nu este sau nu mai este identificabilă nu mai sunt considerate date cu caracter personal. Pentru ca datele să fie cu adevărat anonimizate, anonimizarea trebuie să fie ireversibilă.

Sunt astfel de date cu caracter personal, spre exemplu: nume și prenume; adresă de domiciliu; o adresă de e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com; un număr de act de identitate; date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un telefon mobil); o adresă de protocol de internet (IP); un identificator de modul cookie; identificatorul de publicitate al telefonului dvs.; date deținute de către un spital sau un medic, care ar putea fi un simbol ce identifică în mod unic o persoană.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal se aplică în toate relaţiile pe care Societatea QUICK BRAINS S.R.L. le desfăşoară cu Utilizatorii aplicatiei si cu Colaboratorii APERO

În această Politică:

SERVICII înseamnă orice produse, servicii, conținut, caracteristici, tehnologii sau funcții și toate paginile de internet, aplicațiile și serviciile corespunzătoare pe care vi le oferim.

APLICAȚIE înseamnă paginile de internet, aplicațiile mobile, paginile de internet mobile sau alte proprietăți online prin care ne oferim Serviciile.

DATE CU CARACTER PERSONAL - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

FURNIZOR SAU APERO - societatea QUICK BRAINS SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Timisoara, str. Palanca nr. 1, ap. 10, jud. Timis, înregistrată la Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/1649/2020, cod unic de înregistrare 42724670, capital social: 200 lei lei, e-mail: contact@apero.menu.

STOCAREA - păstrarea pe orice fel de suport a datelor sau informațiilor;

UTILIZATOR - orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 14 ani, cu capacitate de exercițiu, care accesează Aplicației, fiind interesată de datele, informațiile și/sau Serviciile APERO, precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care achiziționează Serviciile furnizate prin intermediul Aplicației.

VIZITA – înseamnă orice accesare de catre o persoana a Aplicației sau a unei subsectiuni din acestea;

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

RESTRICŢIONAREA PRELUCRĂRII înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

ÎNCĂLCAREA SECURITĂŢII DATELOR CU CARACTER PERSONAL înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

CONSIMŢĂMÂNT al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

PAGINA APERO/APLICAȚIA APERO - Aplicația/Pagina APERO, inclusiv orice secțiune sau subpagină a acesteia. Aplicație-urile și/sau paginile de internet (Website) ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe Aplicația/Pagina APERO nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții.

PARTE TERŢĂ înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

COLABORATOR/PARTENER APERO – orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care contracteaza cu Furnizorul (APERO) in vederea publicarii/postarii materialelor/produselor pe aplicatie

 

Ce fel de date colectăm de la dumneavoastră? 

În funcţie de raporturile juridice şi relaţiile desfăşurate cu dumneavoastră putem prelucra diferite tipuri de date cu caracter personal.

APERO colectează numai datele necesare pentru a veni în întampinarea nevoilor dumneavoastră, în acest sens vă rugăm să regăsiți mai jos tipurile de date pe care le colectăm:

 • Informații pe care dumneavoastră le oferiți

Noi primim și stocam orice informații pe care le introduceți pe Aplicatie/Website sau ni le furnizati în orice alt mod (ex. prin e-mail, prin intermediul formularului de contact). Puteți opta să nu ne furnizeti anumite informații, dar atunci s-ar putea să nu profitati pe deplin de toate serviciile noastre. Noi folosim informațiile pe care le furnizați în acest scop ca pentru personalizarea serviciilor, precum și pentru imbunatatirea comunicarii cu dumneavoastra. 

Ocazional, vă putem pune la dispoziție sondaje pentru a evalua satisfacția cu privire la calitatea serviciilor APERO. 

 • Date pe care le colectăm automat, atunci când folosiți Serviciile noastre

Când interacționați cu Aplicația/Website-ul sau folosiți Serviciile noastre, colectăm automat următoarele informații despre dumneavoastră:

 • Colectăm informații specifice dispozitivului, cum ar fi versiunea sistemului de operare, identificatorii unici. De exemplu, numele rețelei mobile pe care o utilizați. Asociem identificatorii dispozitivului in momentul utilizarii aplicatiei;

 • În funcție de autorizațiile acordate pe dispozitivul dumneavoastră, colectăm și prelucrăm automat informații despre locația dumneavoastră reală. Utilizăm tehnologii diverse pentru a determina locul, inclusiv adresa IP, GPS, punctele de acces Wi-Fi și turnurile mobile. În cazul în care avem nevoie de datele dumneavoastră de localizare, veți primi mai întâi o fereastră pop-up în care vi se va solicita să alegeți să permiteți sau să nu permiteți accesul la datele dumneavoastră de localizare. Dacă nu ne permiteți accesul la datele dumneavoastră de localizare, veți putea să utilizați în continuare Serviciile noastre, dar cu funcționalitate limitată. Dacă nu ne permiteți să accesăm datele dumneavoastră de localizare, puteți modifica acest lucru oricând mai târziu din setările de pe Aplicație/Website și dezactivați permisiunile privind partajarea locației. 

 • Detaliile tehnice, inclusiv adresa Protocol Internet (IP) a dispozitivului, fusul orar și sistemul de operare. De asemenea, vom păstra informațiile privind tipul și versiunea browserului dumneavoastră.

 • Colectăm informații despre activitatea dumneavoastră pe Aplicația noastră sau pe Website, care includ paginile de internet din care ați accesat Aplicația/Website-ul, data și ora fiecărei vizite, căutările pe care le-ați efectuat, bannerele publicitare sau conținutul pe care ați făcut clic, interacțiunea dumneavoastră cu aceste tipuri de publicitate, durata vizitei dumneavoastră și ordinea în care vizitați conținutul Platformei noastre.

 • Utilizăm module de tip cookies pentru a gestiona sesiunile utilizatorilor, pentru a stoca preferințele de selecție a limbilor și a vă oferi reclame relevante. Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web/aplicatie. Cookie-urile asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-ul/aplicatia și este folosit de către APERO pentru a oferi utilizatorilor sai o experienta mai personala pe aplicatie. De asemenea, cookie-urile pot fi utilizate pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de utilizator pe o anumită pagină web/aplicatie, astfel încât acesta să își poată relua ușor respectivele activități la o accesare ulterioară a site-ului/aplicatiei. Cookie-urile spun serverului ce pagini trebuie să arate utilizatorului, astfel încât acesta să nu fie nevoit să își amintească acest lucru sau să navigheze întregul site/aplicatie de la început. Astfel, cookie-urile pot fi asimilate unor „semne de carte” care îi spun utilizatorului exact unde a rămas în cadrul unui site web/aplicatie. De asemenea, cookie-urile ofera posibilitatea de a monitoriza activitățile online ale utilizatorilor și de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folosite în scopuri de marketing, astfel incat APERO sa identifice care sunt informațiile și serviciile agreate de utilizatori. Puteți seta browserul/aplicatia să refuze toate sau unele cookies sau să vă avertizeze atunci când paginile de internet setează sau accesează cookies. Dacă dezactivați sau refuzați cookies, vă rugăm să rețineți că anumite părți ale Serviciilor/Platformelor noastre pot deveni inaccesibile sau pot să nu funcționeze corect. Pentru mai multe informații despre modulele cookies pe care le folosim, vă rugăm să consultați Politica privind Cookies.

 

Serviciile noastre nu sunt destinate minorilor sub 14 ani și nu colectăm intenționat date de la persoane sub 14 ani. În cazul în care constatăm că o persoană sub 14 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, le vom șterge imediat.


 

Temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. De ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Interacţiunea dumneavoatră cu APERO este analizată cu maximă diligenţă din partea noastră, asigurarea transparenţei şi confidenţialităţii reprezentând un obiectiv deosebit de important pentru noi. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către APERO ţinându-se seama de raporturile existente între părţi. Vom folosi datele dumneavoastră personale doar atunci când legea ne permite. Astfel, în deplin acord cu Regulamentul General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE cel mai frecvent, vom folosi datele dumneavoastră personale în următoarele situații:

 • în cazul în care trebuie să executăm contractul pe care suntem pe punctul de a-l încheia sau l-am încheiat cu dumneavoastră;

 • în cazul în care sunt necesare pentru interesele noastre legitime de îmbunătățire a Serviciilor și asigurare a unei Platforme sigure și securizate;

 • în cazul în care suntem obligați să respectăm o obligație legală sau reglementată;

 • în cazul în care ne oferiți consimțământul dumneavoastră explicit;

 • atunci când trebuie să respectăm o obligație legală.

Totodata, vom prelua date cu caracter personal in urmatoarele situatii:

 • Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;

 • Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;

 • În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul tău prealabil;

 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;

 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;

 • Pentru a vă oferi reclama și conținut personalizat;

 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

 • Pentru a ne conforma legislației.

În anumite circumstanțe, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră. Dacă facem acest lucru, vă vom anunța cu privire la scopul și categoria de date cu caracter personal pe care le prelucrăm în momentul în care cerem consimțământul dumneavoastră.

Prelucrăm informațiile de mai sus pe baza interesului nostru legitim de a îmbunătăți experienta pe platforma noastra, pentru a ne îmbunătăți serviciile si pentru o executare adecvată a contractului nostru cu dumneavoastră. De asemenea prelucrăm informațiile de mai sus pe baza interesului nostru legitim de a preveni frauda.

 

Drepturile dumneavoastră

În anumite circumstanțe, aveți drepturi în temeiul legislației privind protecția datelor în ceea ce privește datele dumnevoastră cu caracter personal.

Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră personale (denumit în mod obișnuit "solicitarea de acces a persoanei vizate"). Aceasta vă permite să primiți o copie a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră și să verificați dacă le prelucrăm în mod legal.

Dreptul de a solicita corectarea oricăror date pe care le avem despre dumneavoastră. Acest lucru vă permite să corectați orice date incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dumneavoastră, deși este posibil să fie necesar să verificăm corectitudinea datelor noi pe care ni le furnizați.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale. Aceasta vă permite să ne cereți să suspendăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale în următoarele scenarii: (a) dacă doriți să stabilim acuratețea datelor; (b) în cazul în care utilizăm datele ilegal; (c) în cazul în care aveți nevoie să păstrăm datele, chiar dacă nu mai avem nevoie de ele, deoarece aveți nevoie pentru a stabili, a exercita sau a apăra revendicări legale; sau (d) v-ați opus utilizării de către noi a datelor dumneavoastră, dar trebuie să verificăm dacă avem motive legale imperative de a le utiliza.

Dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale. Acest lucru vă permite să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele personale acolo unde nu există motive întemeiate să continuăm să le prelucrăm. De asemenea, aveți dreptul să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele dumneavoastră personale în cazul în care ați exercitat cu succes dreptul dumneavoastră de a obiecta asupra prelucrării (a se vedea mai jos), dacă am prelucrat informațiile dumneavoastră în mod ilegal sau dacă suntem obligați să ștergem datele dumneavoastră personale pentru a respecta legislația locală. Vă rugăm să rețineți că, pentru anumite scopuri, suntem obligați din punct de vedere legal să păstrăm datele dumneavoastră. 

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale în cazul în care ne bazăm pe un interes legitim (sau al unui terț) și ceva din situația dumneavoastră particulară vă face să doriți să obiectați asupra prelucrării din acest motiv, deoarece simțiți că are impact asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră fundamentale. De asemenea, aveți dreptul să obiectați în cazul în care prelucram datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct. În unele cazuri, putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra informațiile dumneavoastră, care depășesc drepturile și libertățile dumneavoastră.

Dreptul de a solicita transferul datelor dumneavoastră personale către dumneavoastră sau către un terț. Vă vom furniza dumneavoastră sau unui terț la alegerea dumneavoastră, datele dumneavoastră personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de computer. Rețineți că acest drept se aplică doar informațiilor automate pentru care ne-ați dat inițial consimțământul de a le utiliza sau în cazul în care am utilizat informațiile pentru a executa un contract cu dumneavoastră.

Dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale. Acest lucru nu afectează legalitatea oricărei prelucrări pe care am efectuat-o deja pe baza consimțământului dat anterior.

Nu este necesară nicio taxă în mod obișnuit: nu va trebui să plătiți o taxă pentru accesarea datelor dumneavoastră personale (sau pentru exercitarea oricăruia dintre celelalte drepturi). Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabilă dacă solicitarea dumneavoastră este vădit neîntemeiată, repetată sau exagerată. În mod alternativ, este posibil să refuzăm să dăm curs solicitării dumneavoastră în aceste circumstanțe.

Termen limită de răspuns: Încercăm să răspundem tuturor solicitărilor legitime în decurs de o lună. Ocazional, poate dura mai mult de o lună dacă solicitarea dumneavoastră este deosebit de complexă sau ați făcut mai multe solicitări. În acest caz, vă vom anunța și vă vom ține la curent.

În plus, aveți dreptul să faceți plângere în orice moment autorității responsabile de protecția datelor. 

Cu toate acestea, înainte de a face o plângere autorității pentru protecția datelor, apreciem ocazia de a ne ocupa noi în primul rând de problemele dumneavoastră. În acest sens, vă rugăm să ne contactați mai intai pe noi.

 

Comunicare 

Vom comunica cu dumneavoastră prin e-mail sau printr-o notificare din aplicație în legătură cu Serviciile/Aplicația/Website-ul, pentru mesaje tranzacționale în legătură cu Serviciile noastre. Deoarece este imperativ ca noi să vă furnizăm astfel de mesaje tranzacționale, este posibil să nu puteți renunța la astfel de mesaje.

 

Către cine divlugăm datele dumneavoastră?

Nu vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal terţilor, însă este posibil ca pentru asigurarea unei bune gestionări a raporturilor juridice existente să dezvăluim datele dumneavoastră de contact afiliaţilor nostri din cadrul APERO, dacă acest lucru este necesar şi reprezintă interesele dumneavoastră.

În acest sens, vă informăm că utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”). Vom accesa doar acele servicii care oferă garanții suficiente pentru protecția datelor dumneavostră cu caracter personal.

Astfel, putem dezvălui datele tale, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele tale să fie protejate. Dacă legea ne obligă, te vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul tău sau alt temei juridic.

Astfel, este posibil să divulgăm datele personale către părțile prezentate mai jos, în scopurile stabilite în secțiunea de mai sus.

Furnizori de publicitate și de analiză: Pentru a îmbunătăți Serviciile noastre, uneori vom distribui informațiile dumneavoastră furnizorilor de servicii de analiză (data analytics) care ne ajută să analizăm modul în care persoanele vizate utilizează Aplicația/Website-ul/Serviciul nostru. Împărtășim informațiile dumneavoastră cu ei în formă neidentificabilă pentru monitorizarea și raportarea eficacității livrării de campanii către partenerii noștri de afaceri și pentru analiza internă a companiilor. Aceste informații vor include în mod tipic ID cookie, adresă IP (scurtată), URL de referință, dar și informații despre browser și dispozitiv. Pentru a controla și gestiona setările pentru reclame, puteți accesa setările printr-un link din Aplicați/Website. 

Organe de urmărire penală, autoritățile publice și altele: putem divulga datele dumneavoastră personale organelor de urmărire penala, autorităților publice sau guvernamentale și altor părți terțe relevante în respectarea cerințelor legale sau de reglementare. Putem alege să vindem, să transferăm sau să fuzionăm părți din afacerea noastră sau din activele noastre. Alternativ, putem căuta să achiziționăm alte afaceri sau să fuzionăm cu ele. Dacă are loc o schimbare în compania noastră, atunci noii proprietari pot utiliza datele dumneavoastră personale în același mod ca cel descris în această Politică.

Parteneri de afaceri/Colaboratori/furnizori de servicii: alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală (Colaboratorii/Partenerii APERO). Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele tale să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm. De asemenea, am putea partaja datele tale către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu. Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor tale.

 

Transferuri internaționale

Atunci când vă transferăm datele cu caracter personal către o țară care nu se află în SEE, ne asigurăm că se acordă un grad de protecție similar prin asigurarea implementării cel puțin a uneia dintre următoarele măsuri de protecție:

 • Vom transfera datele personale numai în țări care au fost considerate că oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal de către Comisia Europeană. Pentru detalii suplimentare, a se vedea European Commission: Adequacy of the protection of personal data în non-EU countries.

 • În cazul în care folosim anumiți furnizori de servicii, este posibil să folosim contracte specifice aprobate de Comisia Europeană care asigură datelor personale aceeași protecție pe care o au în Europa. Pentru mai multe detalii, a se vedea European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries.

 • În cazul în care folosim furnizori de servicii cu sediul în SUA, le putem transfera date dacă fac parte din Protecția de confidențialitate care le cere să ofere o protecție similară datelor cu caracter personal împărtășite între Europa și SUA. Pentru mai multe detalii, consultați European Commission: EU-US Privacy Shield.


 

Unde stocăm datele dumneavoastră și pentru cât timp

Datele pe care le colectăm despre dumneavoastră vor fi stocate și prelucrate atât în interiorul, cât și în afara SEE, în servere securizate, pentru a oferi utilizatorilor cea mai bună experiență posibilă. De exemplu - pentru construirea rapidă a paginilor de internet sau a aplicațiilor mobile.

Vom păstra datele dumneavoastră personale atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pe care le-am avut în vedere atunci când le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe de natură legală, contabilă sau de raportare.

Pentru a determina perioada adecvată de păstrare a datelor cu caracter personal, luăm în considerarea cantitatea, natura și sensibilitatea datelor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dumneavoastră personale, scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră personale și dacă putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace și cerințele legale aplicabile.

Aceste date vor fi păstrate, în anumite situaţii şi după încetarea raporturilor juridice pentru asigurarea aducerii la îndeplinire a scopurilor enunţate mai sus, în acord cu politicile noastre interne şi cu obligaţiile legale care ne revin.

În cazul în care aveți întrebări legate de perioada de păstrare a datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați.

 

Modificări ale politicii de confidențialitate 

APERO își rezerva dreptul de a revizui și de a actualiza aceasta Politica de confidențialitate, în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a Utilizatorilor sau a Colaboratorilor. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Politicii de confidențialitate, atunci când accesați Aplicatia/Website-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

 

Datele dumneavoastră sunt în siguranță

Protecția intimității dumneavoastră și orice fel de date care au legătură cu dumneavoastră (de aici înainte denumite “Date Personale”) sunt extrem de importante pentru noi. Vă infomăm că toate datele oferite de dumneavoastră sunt prelucrate în concordanță cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“GDPR”). Dacă doriți să înțelegeți despre cum și pentru ce scop, colectăm și utilizăm informațiile dumneavoastră, vă rugăm să citiți Politica de Confidențialitate.

 

Măsuri tehnice și organizatorice și securitatea prelucrării

APERO garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic dar nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale softului cu care este dotat şi care este furnizat de firme terţe producătoare de programe de calculator. Deşi APERO a luat măsuri de securitate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea incorectă sau necorespunzătoare și accesul neautorizat, nu se poate garanta securitatea absolută a datelor transferate pe internet. 

Astfel, toate informațiile pe care le primim despre dumneavoastră sunt stocate pe servere securizate și am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate și necesare pentru a vă proteja datele personale. APERO evaluează în permanență securitatea rețelei și gradul de adecvare al programului său intern de securitate a informațiilor, care este destinat: 

(a) să vă ajute să vă asigurați datele împotriva pierderii, accesului sau divulgării accidentale sau ilegale;

 (b) să identificați riscurile previzibile în mod rezonabil pentru securitatea rețelei APERO, și

 (c) să minimizați riscurile de securitate, inclusiv prin evaluarea riscurilor și prin testare periodică. 

Rețineți că, în ciuda măsurilor pe care le-am implementat pentru a vă proteja datele, transferul de date prin Internet sau alte rețele deschise nu este niciodată complet sigur și există riscul ca datele dumneavoastră personale să fie accesate de terți neautorizați.

 

Legături către website-uri terțe

Aplicația/Website-ul poate conține trimiteri către pagini web sau aplicații ale terților. Dacă faceți clic pe una dintre aceste legături, rețineți că fiecare dintre aceste pagini sau aplicații va avea propria politică de confidențialitate. Nu controlăm aceste pagini de internet/aplicații și nu suntem responsabili de aceste politici. Când părăsiți Aplicația/Website-ul, vă încurajăm să citiți politica de confidențialitate a fiecărei pagini web/aplicatii pe care o vizitați.

 

Detalii de contact

Dacă doriți sa ne contactați pentru a solicita informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal puteți să trimiteți un e-mail la adresa: contact@apero.menu